dijous, 3 de novembre de 2016

5ª Competición de Eficiencia Energética en la Formación Profesional

Aquest curs hem decidit participar en la 5ª Competició d'Eficiència Energètica en la Formació Professional, promogut per l'empresa especialista global en gestió de l'energia i automatizació Schneider Electric.

L'objectiu que es persegueix és el de motivar tant a docents com a alumnes dels Cicles de Formació Professional que aquí al centre estem impartint, a aprofundir en el tema de l'Eficiència Energètica i a afermar els seus coneixements.

Per a això es proposa realitzar un treball en el qual els alumnes de primer curs i els de segon, amb l'ajuda dels professors hauran de realitzar un estudi per identificar estalvis potencials en les instal·lacions del nostre Centre. 

Una vegada identificats els possibles estalvis, s'hauran de planificar les solucions tècniques, argumentant costos i beneficis tant per al Centre com per al medi ambient segons el cicle de l'Eficiència Energètica.

diumenge, 26 d’abril de 2015

Publicació d'Actualitat 27 d'Abril del 2015

Una aplicació d'automatització presentada per un grup de tres alumnes de 2n Curs del CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, sota la coordinació i supervisió del Cap del Departament d'Electricitat, ha estat seleccionada a formar part del grup de les Aplicacions Finalistes en la Competició Industry Automation, que la empresa Siemens està portant a terme en el present curs acadèmic a tot l'Estat Espanyol 


Publicació d'Actualitat 27 d'Abril del 2015

L'aplicació d'automatització presentada pel grup de tres alumnes de 2n Curs del CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, sota la coordinació i supervisió del Cap del Departament d'Electricitat, ha estat premiada amb l'adquisició d'un equipament d'automatització, pel fet de formar part del grup de les dotze primeres aplicacions lliurades a la Competició Industry Automation, que la empresa Siemens està portant a terme en el present curs acadèmic a tot l'Estat Espanyol